×
ഷവോമി സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകള്‍!!!

ചൈനീസ് നിര്‍മ്മാതാവ് അനേകം സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ വിപണിയില്‍ ഇറക്കിയിക്കുന്നത് അതും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബജറ്റില്‍ ഒതുങ്ങിയത്. ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ വീണ്ടും ഷവോമി

×
Top